» Optymalizacja systemu CRM/ERP

Analiza wydajności i optymalizacja systemu CRM/ERP.

EuroFlorist CRM/ERP 2012

Opis

Optymalizacja systemu CRM/ERP dla Euroflorist

Dokonanie analizy wydajnościowej istniejącego systemu CRM/ERP, identyfikacja obszarów niewydolnych oraz dokonanie szeregu usprawnień optymalizujących, w tym:

  • migracja na inny serwer aplikacji
  • zmiany w kodzie przyspieszające działanie pewnych funkcjonalności
  • zmiany w modelu danych – strukturze bazy danych
  • migracja do nowszych wersji bibliotek
Zastosowane technologie

  • JBoss 7.1.1, Yourkit Profiler
  • JMeter, Selenium